Sustenabilitatea sistemului Timberkraft

Ne propunem o abordare sustenabilă în construcții, astfel că folosim la maximum experiența echipei noastre pentru a împinge limitele structurilor de lemn spre eficiență.
Realizăm construcții a căror amprentă de carbon este deosebit de redusă. Utilizăm lemn certificat, din surse sigure, din păduri administrate responsabil.
Aceasta este traducerea respectului nostru pentru mediu și resurse.

Lemnul este un material de viitor în domeniul structurilor, nu numai că este prietenos cu mediul, este si un material cu performanțe exceptionale. Astfel, lemnul este o alegere de notorietate în construcțiile pasive.

Alcătuiri eficiente termic

Până nu demult, lemnul era considerat un material termoizolant în sine. Odată cu noua clasă de exigențe în materie de eficiență termică impusă de construcțiile pasive, lemnul a început să fie utilizat în alcătuiri cu materiale cu o conductivitate termică și mai redusă.

cantitatea de caldura pierduta prin diverse materiale (transmisivitatea termica λ=W/mK)

Tehnologia Timberkraft ofera oportunitatea unor alcatuiri constructive cu performanțe termice foarte înalte deoarece utilizeaza in proportie de peste 95% materiale cu conductivitate termica mai mica decât λ=0,35W/mK. Prin comparație, conductivitatea termică a oțelului (un material prin care au loc pierderi termice importante) este de λ=54,00W/mK.
Sistemul constructiv pe care îl utilizăm permite eliminarea punților termice și performanțe globale ale sistemului de perete de U= 0.096 W/m2K.

Sistemul de pereti Eco-Tk are performanțe cu 36% mai înalte decât cele impuse de sistemul de certificare a construcțiilor pasive BREEAM. Tododată, sistemul Eco-Tk este compatibil cu toate normativele pe probleme de izolare termică din Europa.
* Normativul C 107 /2005 (revizuit în 2010) ale cărui condiții de aplicare sunt precizate de Legea 372 / 2005

Alcătuiri raționale, fără risc de condens sau dedradări

Indiferent că lucram pe proiectul clientului sau proiectăm o alcătuire “in house”, oferim consultanța în alegerea materialelor, a tratamentelor si a procedeelor de fabricare corecte în așa fel încât să nu existe riscul formării condensului in subansamblele constructive. Erorile de conformare in orice tip de construcții pot conduce la formarea de colonii biologice, apariția fisurilor, a infiltrațiilor, sau la scaderea performanței termice. Pentru că ne dorim ca toate construcțiile noastre să fie păzite de acceste probleme, punem la dispozitia clienților noștri calcule însoțite de grafice personalizate care descriu comportamentul higrotermic.

Economia de material

Timberkraft folosește metode calcul computerizat care permit eficientizarea consumului de material prin:

  • conformarea de structuri inteligente care la aceiași încărcare cu structuri convenționale folosesc mai puțin material;
  • preluarea forțelor prin rețete structurale calculate precis, permițând utilizarea modulelor de lemn uzuale chiar și pentru deschideri mari;
  • reducerea cantității de deșeuri rezultate până aproape de zero prin introducerea în programul de calcul a lungimilor de cherestea din stoc și alegerea lungimilor de taiere optime;
  • eliminarea factorului de eroare umana din procesul de tăiere prin generarea automată fișierelor pentru mașini

Utilizăm sisteme de îmbinare moderne de la partenerii noștri MiTek si Rhotoblaas. Cu ajutorul lor asigurăm noduri structurale eficiente si o preluare coerentă a forțelor, astfel încât putem construi structuri performante cu minim de consum de lemn.

Cel mai mic preț

Costul este întotdeauna o variabilă cheie a ecuației, așa că Timbarkraft este angajat permanent în optimizarea fiecărei faze a procesului. Rezultatul este scaderea costului prin eficiență, calitate si durabilitate sporită, și un mecanism care funcționează corect angrenând piața materiei prime și piața construcțiilor.

Lemnul este materialul de construcții cu cea mai scazută amprentă de carbon.

Amprenta de carbon este cantitatea totală de gaze cu efect de seră, produse direct sau indirect, ca urmare a desfășurării acțiunilor umane. Oamenii, produsele, chiar și evenimentele au o amprentă de carbon.

Amprenta de carbon a unei construcții este compusă din:

  1. amprentă de carbon a acțiunilor de construire și a materiilor prime (de exemplu, pentru un bloc ceramic eficient termic, procesul tehnologic și, totodată, producția de gaze cu efect de seră, începe cu extragerea mecanizată a argilei, continuă cu transportul la locul de procesare, unde se asigură compoziția chimică optimă, apoi se formează caramida crudă prin extrudare. Urmează introducerea in cuptor la temperaturi înalte. Abia apoi, produsul se transportă în depozite și din depozite pe șantier. Pe santier amprenta de carbon continuă sa crească prin zidirea căramizii împreună cu mortarul aferent).
  2. amprenta de carbon rezultată din utilizarea construcției pe întreg intervalul de exploatare (considerand exemplul unei locuințe, se produc gaze cu efect de seră pentru încalzirea acesteia, pentru a o ilumina, pentru a filtra, a încalzi si a pompa apa. Mai mult, trebuie luate in calcul toate intervențiile pe parcursul duratei de viața, ca schimbări de tâmplărie, schimbări de mobilier, toate accestea contribuind deopotrivă la creșterea amprentei de carbon a locuinței).

 

Comparând cele mai utilizate tipuri de structuri (pe bază de lemn, metal sau beton), construcțiile din lemn generează cu 26% mai puține gaze cu efact de seră decât cele din beton și cu 31% mai puține decat cele din oțel (sursă: Consortium for Research and Renwable Industrial Materials).

Mai mult, un copac în creștere captează dioxidul de carbon atmosferic în interiorul structurii lui lemnoase, curatând astfel atmosfera.

Odata ce în calculul amprentei de carbon a structurii din lemn ținem cont și de cantitatea de CO2 consumată de copac din atmosferă, obervăm ca lemnul are în fapt o amprentă de carbon negativă. Practic, lemnul consumă gazele cu efect de seră care sunt consecințe ale celorlalte materiale de construcții.

Emisii de CO2 din producția unei grinzi cu deschidere de 7.3m, din diferite materiale, calculată la o încarcare utilă de 14,4 kN/m. (calcul Cecobois)

Lemnul: un material natural, regenerabil și reutilizabil

Majoritatea resurselor care stau la baza materialelor de construcții sunt limitate, nu este și cazul lemnului. Lemnul este o resursa regenerabilă și atunci cand este administrată responsabil, utilizarea ei are un minim de impact asupra mediului.

Timberkraft utilizeaza doar lemn certificat, ceea ce înseamnă că lemnul provine din exploatații forestiere în care se plantează cel puțin cât se colectează. Astfel, pădurile planetei rămân intacte. Cu cât cererea de lemn este mai mare, cresc și pădurile cultivate. În procesul de creștere ele inmagazinează CO2 din atmosferă și contribuie la scăderea efectului de seră (și implicit a încălzirii globale).

Lemnul este un material reutilizabil, așa că în momentul desființării unei construcții din lemn se poate recupera materia primă si se poate utiliza în alte aplicații, de la noi edificii pâna la bunuri precum creioanele sau mobilierul.

Atunci cand o construcție din lemn iși încheie ciclul de viață și materialele nu sunt reutilizate, masa lemnoasa se reintegrează în circuitul natural, ceea ce nu se întamplă cu materialele de sinteză (ex PVC).

Lemn ignifugat, cu Zero emisii de COV

Pentru că atunci când vorbim despre siguranță în exploatare noi credem că trebuie eliminat orice compromis, Timberkraft a gasit soluția pentru a trata ignifug lemnul fără emisii de compusi organici volatili.

Dacă proiectul tău este aplicant pentru certificare de sustenabilitate (BREEAM, LEEDS, etc), accest tip de tratament al lemnului va aduce puncte prețioase în evaluare.